Czyszczenie wentylacji i klimatyzacji

Czysta instalacja wentylacyjna to podstawa czystego powietrza

Dlaczego warto dbać o czystość przewodów wentylacyjnych?

Czyste powietrze jest niezbędne dla życia. Człowiek w ciągu jednej minuty wdycha i wydycha około 10 litrów powietrza. Jako fakt oczywisty przyjmuje się, że czyste powietrze jest dostępne dla każdego w nieograniczonej ilości, ale nie jest już tak oczywiste to, że czystość i stan techniczny instalacji doprowadzających powietrze do pomieszczeń ma duży wpływ na zdrowie, komfort i dobre samopoczucie ludzi.

Zaawansowane instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne wymagają systematycznej kontroli i muszą być poddawane okresowym zabiegom konserwacyjnym. Są to miejsca, w których osadzają i rozwijają się różnego rodzaju bakterie, grzyby, wirusy; co ma bezpośredni wpływ na powietrze dostarczane do pomieszczeń w których przebywają ludzie. Powoduje to stany złego samopoczucia, zmęczenie, łzawienie oczu, duszności, bóle głowy oraz sprzyja rozprzestrzenianiu się infekcji i wirusów przy czym należy pamiętać, że większość z nas spędza 80% – 90% czasu w pomieszczeniach zamkniętych.

Zatem przebywając w miejscach gdzie jesteśmy uzależnieni od powietrza dostarczanego przez nieczyszczone i nie dezynfekowane instalacje jesteśmy narażeni na wiele czynników powodujących zagrożenie dla naszego zdrowia. Nie bez znaczenia jest również fakt, że znaczna część społeczeństwa to alergicy.

 

Należy również pamiętać o ryzyku zakażenia bakteriami Legionella pneumophila, które występują miedzy innymi w urządzeniach klimatyzacyjnych i wywołują groźną dla zdrowia i życia legionelioze.

Kolejnym zagrożeniem, które trzeba mieć na uwadze są coraz częstsze przypadki różnego rodzaju mutacji wirusów takich jak AH1N1, H9N2, SARS itd. co ma bardzo duże znaczenie zwłaszcza w przypadku instalacji wentylacyjnych szpitali i ośrodków zdrowia, gdzie znajduje się dużo osób o obniżonej odporności organizmu.

Ponadto w kanałach wentylacyjnych osadzają się substancje łatwopalne (kurz, tłuszcze, włókna, resztki materiałów instalacyjnych itp.) powodujące zagrożenie pożarowe, co w połączeniu z zatkaniem przepustnic przeciwpożarowych sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia.

Zanieczyszczone kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne, brudne filtry powietrza, niedrożne anemostaty nawiewne i wyciągowe powodują zwiększenie oporów przepływu powietrza i jednoczesne zmniejszenie strumienia nawiewanego powietrza w stosunku do założeń projektowych, co niesie ze sobą m.in. wzrost zużycia energii, zmianę parametrów powietrza w pomieszczeniach, zmniejszenie wydajności pracy systemu wentylacyjnego oraz częstsze awarie i wynikającą z nich konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów napraw i usług serwisowych.

Sprawdź jak wyglada czyszczenie kanałów wentylacyjnych i przekonaj się że warto.

©AMBSystem 2020
Designed by Virtual Group

Polityka prywatności