Dotacje

Oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu dotacji na ekologiczne inwestycje w Państwa nieruchomościach.

Czyste powietrze

To program pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który daje możliwość dofinansowania inwestycji nawet w wymiarze 90% wszystkich kosztów związanych z przedsięwzięciem. Program posiada szereg wymogów, które trzeba spełnić natomiast nie są one restrykcyjne na tyle by w żadnym stopniu nie zakwalifikować się do udziału w programie. Maksymalny koszt dofinasowania to aż 53 tys. zł.

Szczegółowe informacje znajdziecie państwo na stronie projektu w linku poniżej.

Mój prąd

Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów poniesieonych na montaż mikro instalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jegoprzedsięwzięcie.
Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r., natomiast projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Mój prąd

Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów poniesieonych na montaż mikro instalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jegoprzedsięwzięcie.
Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r., natomiast projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ulga termomodernizacyjna

Od 2019 roku weszła możliwość odliczenia całości inwestycji na termoizolacje budynku od dochodów przy rozliczeniu PIT. Odliczenia można dokonać w pełnej kwocie wydatku to oznacza, że tyle ile wydaliśmy tyle odliczamy od dochodu. W ramach tego programu można odliczyć maksymalnie 53 tys. zł.

©AMBSystem 2020
Designed by Virtual Group

Polityka prywatności