Jak działamy

Metoda czyszczenia kanałów wentylacyjnych składa się z czterech podstawowych etapów:

1. Sprawdzenie stanu zanieczyszczenia instalacji

Stan zanieczyszczenia instalacji sprawdzany jest przy użyciu kilku rodzajów kamer tv m.in. zdalnie sterowanego robota wyposażonego w dwie kamery, co pozwala na dokonanie dokładnej oceny ilości i rodzaju zanieczyszczeń oraz ogólnego stanu przewodów. Każdy odcinek instalacji jest nagrywany na nośniki cyfrowe. Urządzenia wykonują również serię zdjęć z danego odcinka. Przeprowadzona w ten sposób inspekcja pozwala na późniejsze określenie jakości wykonanej usługi. W przypadku podejrzenia występowania zagrożenia biologicznego wykonywane są odpowiednie badania.

2. Czyszczenie instalacji

Pierwszym etapem procesu czyszczenia jest przygotowanie instalacji polegające m.in. na wykonaniu odpowiedniej ilości otworów rewizyjnych, które umożliwią dotarcie do wszystkich elementów instalacji. Następnie wybrana sekcja systemu jest dokładnie zabezpieczana przy użyciu specjalnych balonów zaporowych.

Właściwe czyszczenie zaczyna się od dobrania odpowiedniego urządzenia oraz szczotek w zależności od średnicy i kształtu kanałów (średnica szczotek wynosi od 100 do 1300 mm). Jednocześnie montowane są urządzenia podciśnieniowe służące do odciągu zanieczyszczeń. Urządzenia te wyposażone są w kilkuetapową filtrację zanieczyszczonego powietrza, co przy stosowaniu filtrów HEPA pozwala uzyskać skuteczność na poziomie 99,97%. Jest to szczególnie istotne w przypadku pomieszczeń o podwyższonym stopniu czystości powietrza takich jak szpitale, firmy elektroniczne itp.

©AMBSystem 2020
Designed by Virtual Group

Polityka prywatności